Zavičajni muzej u Pljevljima

 
Ocijeni >

U zgradi pljevaljskog doma kulture je Zavičajni muzej sa arheološkom, etnografskom, umjetničkom i istorijskom zbirkom.

Poseban značaj za nauku i sagledavanje bogate kulturne istorije Pljevalja imaju predmeti koji pripadaju arheološkoj zbirci. Na lokalitetu Gotovuša, iz poznog bronzanog doba, pronađene su dvije masivne bronzane narukvice sa spiralnim diskovima. U muzeju se čuvaju i predmeti pronađeni na lokalitetu Komini, gdje su ostaci rimskog grada Municipijum S... Tu se ljepotom, materijalom i vještinom zanatskog umijeća izdvaja staklena čaša Dijatreta. Muzej nema stalnu izložbenu postavku.

Komentari (0)